Επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας των βορειοηπειρωτών


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας των βορειοηπειρωτών

Κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλαν: η Νεολαία Βορειοηπειρων, η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας "ΟΜΟΝΟΙΑ" και ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών για το ζήτημα  της πολυτεκνικής ιδιότητας των βορειοηπειρωτών και πως αυτή κωλύεται να αποδειχτεί.

 

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Θέμα: Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας βορειοηπειρωτών που απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα με πολιτογράφηση

 

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

απευθυνόμαστε σε σας προκείμενου να αναδείξουμε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά πολλές πολύτεκνες οικογένειες βορειοηπειρωτών και συγκεκριμένα τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων εργασίας που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ. Το πρόβλημα προέκυψε τον Ιανουάριο του 2015, όταν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την τροποποίηση «23-1-2015» παράρτημα σοχ όρισε τα κριτήρια μοριοδότησης για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα τροποποίηση η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωσης από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Όμως, κατά τα προηγούμενα έτη, οι πολύτεκνες οικογένειες βορειοηπειρωτών,  δεν μπορούσαν να εγγραφούν στην ΑΣΠΕ, παρόλο που υπήρχαν ανήλικα τέκνα, διότι  κατείχαν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, και όχι ελληνική ταυτότητα. Όταν απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, τα τέκνα ήταν πλέον ενήλικα και συνεπώς δεν μπορούσαν να εγγραφούν στην ΑΣΠΕ.

Με την συγκεκριμένη τροποποίηση «23-1-2015» παράρτημα σοχ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας των οικογενειών με καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, οι οποίες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Ενώ είναι έλληνες πολίτες, πολύτεκνοι, στους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων εργασίας που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι πολύτεκνοι, με αποτέλεσμα να μην μοριοδοτούνται.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει.

 

Υπογράφουν:

Νεολαία Βορειοηπερωτών

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας "ΟΜΟΝΟΙΑ"

Σύλλογος Βορειοηπειρωτών 

 

06-12-2015, Αθήνα