Ποιοι είμαστε


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Η "Νεολαία Βορειοηπειρωτών" ιδρύθηκε το έτος 2003 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων από τη Βόρεια Ήπειρο που ζουν και δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.
Η ίδρυση της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών" ήρθε να καλύψει την επιθυμία όλων εκείνων των συμπατριωτών μας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και δημοκρατικού φορέα, που, απαλλαγμένος από πάσης φύσεως "χρωματισμούς" και προκαταλήψεις, θα μπορέσει να εκπροσωπήσει επάξια τους νέους βορειοηπειρώτες και θα ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες τους. Στόχος μας είναι η ανάδειξη της εικόνας των νέων βορειοηπειρωτών που ζουν στην Ελλάδα, μέσω της διατήρησης των ιδιαίτερων στοιχείων της εθνικής μας ταυτότητας.
Επίσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως αποτελεί ιδιαίτερα βαρυσήμαντο κεφάλαιο για μας η καλλιέργεια αισθήματος αγάπης και προσφοράς των νέων προς την πατρίδα μας. Ως οργάνωση δεν έχουμε κανέναν πολιτικό χρωματισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουμε ξεκάθαρη θέση και ρόλο σε όσα θέματα αφορούν την κοινωνική και εθνική μας υπόσταση, έχοντας πάντα ως γνώμονα την προαγωγή και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των απανταχού Βορειοηπειρωτών.

ΣΚΟΠΟΙ
1. Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου η ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών δεσμών των απανταχού νέων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών και η επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ τους.

β) Η καλλιέργεια του αισθήματος της αγάπης προς την γενέτειρα Βόρειο Ήπειρο και η αέναη προσπάθεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων της με την υλική και ηθική βοήθεια των μελών και σε συνεργασία με κρατικούς και τοπικούς φορείς.

γ) Η προαγωγή και η προώθηση των δικαιωμάτων των απανταχού Βορειοηπειρωτών.

δ) Η δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την πνευματική, εκπολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Βορείου Ηπείρου καθώς και για την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας αυτής.

Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

1. Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

α) Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

β) Οργανώνοντας συγκεντρώσεις ομιλίες, διαλέξεις, ημερίδες διαφωτιστικού περιεχομένου, αθλητικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες.

γ) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με κρατικές Αρχές και με άλλες ευρύτερες ενώσεις, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, για την προώθηση των συμφερόντων των μελών και των απανταχού Βορειοηπειρωτών.

δ) Εκδίδοντας ενημερωτικά περιοδικά έντυπα.

ε) Οργανώνοντας βιβλιοθήκη και κατασκευάζοντας Ιστοσελίδα με θεματικό αντικείμενο τη Βόρειο Ήπειρο.

στ) Συμμετέχοντας σε δράσεις για την στήριξη κοινωφελών σκοπών