Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Nεολαίας Bορειοηπειρωτών


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Προεδρείο :

1.       Τιμολέων Ντάσης : Πρόεδρος

2.       Νάτσιου Κωνσταντία : Αντιπρόεδρος  Α΄

3.       Νάκας Ευθύμιος :  Αντιπρόεδρος  Β΄

4.       Μούσκα Μαριάνθη : Γενική Γραμματέας

5.       Δήμος Ηλίας : Ειδικός Γραμματέας

6.       Παππάς Σωτήρης : Ταμίας

Ειδικοί Σύμβουλοι:

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτικού Σχεδιασμού

7.       Ελεωνόρα Παππά

8.       Λαμπρινή Στέφου

9.       Χριστίνα Τζαφέρη 

Επιτροπή Πολιτισμού

10.   Κωνσταντίνα Βασίλη

11.   Τζιώλος Γιάννης

12.   Καλυβιώτης Άγγελος 

Επιτροπή Εύρεσης Πόρων

13.   Κολλίος Σταύρος

14.   Παππάς Παντελής

15.   Φώτης Ζώτος

Ελεγκτική Επιτροπή

1.       Κυρίτσης Γιώργος

2.       Σκεύης Άγγελος

3.       Θωμά Μαρία