Συνάντηση Νε.Β με Υφ. Εξωτερικών Θεόδωρο Κασσίμη


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008, εκπρόσωποι των βορειοηπειρωτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και της Νε.Β, συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, Θεόδωρο Κασσίμη. Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του υφυπουργού ύστερα από πρωτοβουλία του τελευταίου, είχε ως θέμα συζήτησης τις τελευταίες εξελίξεις στην ΟΜΟΝΟΙΑ και την προσπάθεια που καταβάλλεται τον τελευταίο καιρό από όλους όσους νοιάζονται για την οργάνωση, προκειμένου η ίδια να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η Νε.Β, η οποία εκπροσωπήθηκε στην εν λόγο συνάντηση από την πρόεδρο, Ευθυμία Σέλλιου και τον υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού, Στέλιο Μπολλάνο, παραμένει πιστή στην αντίληψη ότι ή συνέχεια του ελληνισμού στα βορειοηπειρωτικά εδάφη είναι στενά συνυφασμένη με μια δυνατή και πρωτοπόρο ΟΜΟΝΟΙΑ, συνεχίζει να παρακολουθεί την διαδικασία αναθεώρησης του καταστατικού της οργάνωσης συνδράμοντας όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά και αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες εξελίξεις από την πλευρά της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προκειμένου και η ίδια να εκφράσει τις επίσημες σχετικές θέσεις της.

nulled script