Δελτίο Τύπου Νεολαίας Βορειοηπειρωτών (Nε.B.) Με αφορμή την ποινική δίωξη του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Δελτίο Τύπου Νεολαίας Βορειοηπειρωτών (Nε.B.)
Με αφορμή την ποινική δίωξη του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Η Νεολαία Βορειοηπειρωτών (Νε.Β.) καταγγέλλει και καταδικάζει τη νέα απόπειρα εκβιασμού των Αλβανικών αρχών κατά του πολιτικού οργάνου της ελληνικής εθνικής μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ», μέσω της ποινικής δίωξης του προέδρου της Βασίλη Μπολάνου, επειδή προέβει, με την αρμοδιότητα του δημοτικού άρχοντα, στην αφαίρεση πινακίδων σήμανσης οδών στην περιοχή της Χιμάρας οι οποίες δεν αναγράφονταν και στην ελληνική γλώσσα.

Η ενέργεια αυτή, ως άλλο ένα δείγμα της πάγιας πολιτικής των Αλβανικών αρχών απέναντι στην Ελληνική Μειονότητα, παραβιάζει καταφανώς την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, που η ίδια η Αλβανία έχει κυρώσει και θέσει σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2000 και στην οποία αναφέρεται επακριβώς ότι: «Στις περιοχές που κατοικούνται παραδοσιακά από σημαντικό αριθμό προσώπων που ανήκουν σε εθνική μειονότητα, οι τοπικές παραδοσιακές ονομασίες, τα ονόματα δρόμων καθώς και άλλες τοπογραφικές ενδείξεις που απευθύνονται στο κοινό, αναγράφονται και στη μειονοτική γλώσσα».

Η Αλβανία οφείλει πλέον να απαλλαγεί από τακτικές και πρακτικές του παρελθόντος και με ωριμότητα να αναλογισθεί τα ουσιαστικά της συμφέροντα. Επιθυμεί η Αλβανία με τη μεταχείριση της Ελληνικής Μειονότητας να χαϊδέψει τα ώτα συγκριμένων ακραίων εθνικιστικών κύκλων της χώρας, ή επιθυμεί να αποτελέσει η Ελληνική Μειονότητα ένα σκαλοπάτι που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, την ανάπτυξη και την ευημερία εντός της Ενωμένης Ευρώπης;
Εάν η Αλβανία έχει ξεκάθαρη την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, τότε θα πρέπει να αντιληφθεί σύντομα, ότι δηλαδή προβλέπεται για την ίδια και στην Συμφωνία Σταθερότητας και Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2006, πως ο δρόμος για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση περνά και από τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Η Νεολαία Βορειοηπειρωτών, διαμηνύει ξεκάθαρα προς την Αλβανική κυβέρνηση, πως στην πορεία αυτή της χώρας προς την Ενωμένη Ευρώπη, θα είναι εκεί, προκειμένου κάθε φορά να καταγγέλλει σε όλους τους αρμόδιους φορείς όλες τις εις βάρος της Ελληνικής Μειονότητας συμπεριφορές. Η Νεολαία Βορειοηπειρωτών συνηγορεί στην ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, ως παράλληλη συμβολή επίσης στην ευρύτερη ομαλοποίηση της κατάστασης στα πολυτάραχα Βαλκάνια, είναι όμως αποφασισμένη να παλέψει για την κατοχύρωση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων της ως εθνική μειονότητα, κάνοντας μηδενικές εκπτώσεις σε αυτό και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που οι αρμόδιοι οργανισμοί και τα αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη της παρέχουν.

__________________________________________________________________________________________
Το παρόν δελτίο τύπου μεταφράστηκε στα αγγλικά και στα αλβανικά και κοινοποιήθηκε στους ακόλουθους:
• Thomas Hammarberg, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Γραμματεία Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Υπο-Επιτροπή για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων του ΟΗΕ
• Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Αλληλεγγύης του State Department
• Αλβανικό Υπουργείο Εσωτερικών
• Βασίλης Μπολάνος, Πρόεδρος ΟΜΟΝΟΙΑΣ
• Βαγγέλης Ντούλες, Πρόεδρος ΚΕΑΔ
• Κωνσταντίνα Μπεζιάνη, Υπεύθυνη Γραφείου Μειονοτήτων της Αλβανικής Κυβέρνησης
• Κωνσταντίνος Κοκόσης, Έλληνας Πρέσβης στα Τίρανα
• Θεόδωρος Κασσίμης - Υφυπουργός, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

Αναμένεται επίσης να δημοσιευτεί στις ακόλουθες εφημερίδες:
• Πρωινός Λόγος
• Λαϊκό Βήμα
• SOT