Πραγματοποιήθηκε η 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών"


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών"
 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών"
 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών"
 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών"
 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών"

 

Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, η 3η Εθελοντική Αιμοδοσία της "Νεολαίας Βορειοηπειρωτών".
Η τράπεζα Αίματος βρίσκεται στο κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».
Χρήση των φιαλών μπορούν να κάνουν, πρωτίστως οι αιμοδότες που συμμετείχαν, αλλά και όσοι έχουν άμεση ανάγκη, με την προϋπόθεση να γίνεται η αναπλήρωση του αίματος σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική, θα μπορούσε ωστόσο να ήταν καλύτερη, εάν αντιλαμβανόμασταν τη σημαντικότητα της αιμοδοσίας περισσότερο.
Να αναφέρουμε εδώ, πως θα θέλαμε τα μέλη μας συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια του σωματείου, ώστε  η μεγάλη συμμετοχή να μην περιορίζεται μόνο σε εκδηλώσεις διασκέδασης και χορού αλλά και σε πιο ουσιαστικές ενέργειες, όπως είναι η αιμοδοσία.
 
Όποιος επιθυμεί να γίνει αιμοδότης, ανά την Ελλάδα, μπορεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας αρκεί να ενημερώνει πως πρόκειται για συνεισφορά στην Τράπεζα Αίματος της «Νεολαίας Βορειοηπειρωτών» στο Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"
 
Νεολαία Βορειοηπειρωτών